Nieruchomości Kołobrzeg
Mieszkania , działki, Kołobrzeg

1. Oferujemy Państwu profesjonalne i rzetelne wyceny nieruchomości:

• praw własnościowych i spółdzielczych lokali mieszkalnych i użytkowych
• działek gruntowych
• nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, komercyjnymi, przemysłowymi i innymi
• ograniczonych praw rzeczowych
• innych wg potrzeb

2. Oznaczanie przedmiotu odrębnej własności i wyodrębnianie lokali

3. Opinie techniczne

• o stanie technicznym, zaawansowaniu i wartości inwestycji
• o jakości wykonanych robót
• regulowanie stanu prawnego nieruchomości
• doradztwo inwestycyjne i prawne
 
4. Określanie wartości nieruchomości dla celów:

• zabezpieczenia kredytów hipotecznych i konsolidacyjnych
• przekształceń własnościowych
• amortyzacji
• sądowych
• spadkowych
• podatkowych
• podziału majątku
• innych wg potrzeb zleceniodawcy


strona główna obrót nieruchomościami wycena nieruchomości nadzór budowlany, referencje kontakt
copyright © by mk.kolobrzeg.pl [ 2023 ] , red_c