Nieruchomości Kołobrzeg
Mieszkania , działki, Kołobrzeg

Oferujemy państwu kompleksowe i profesjonalne usługi w obrocie nieruchomościami.

Wykonujemy pełen zakres czynności zmierzających do zawarcia umowy:

nabycia lub zbycia praw do nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych
• nabycia lub zbycia własnościowego lub spółdzielczego prawa do lokalu lub domu jednorodzinnego
najmu lub dzierżawy nieruchomości
innych umów mających za przedmiot prawa do nieruchomości


Biuro działa na podstawie uprawnień Ministra Budownictwa w zawodzie:

• Rzeczoznawcy Majątkowego
• Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami
• Pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 
strona główna obrót nieruchomościami wycena nieruchomości nadzór budowlany, referencje kontakt
copyright © by mk.kolobrzeg.pl [ 2023 ] , red_c